Ekonomický manažer - controller

Obor: 
Management

Kraj

Jihomoravský kraj

Lokalita

Vyškov

Charakteristika zaměstnavatele

Ekonomický manažer/controler je zodpovědný za spoluvytváření celkové firemní strategie a přispívá k rozvoji společnosti ve všech oblastech a realizaci nastavené strategie. Ve svých rozhodnutích je vázán zákonnými předpisy, rozhodnutími představenstva společnosti, interními předpisy a směrnicemi a rozhodnutími nadřízených pracovníků.

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání  ekonomického směru
 • odborné kompetence (viz hlavní úkoly na pozici)
 • manažerská zkušenost
 • orientace na výsledky
 • schopnost  konstruktivní spolupráce

Náplň práce

 • uživatelská znalost PC
 • zodpovídá za řádné zpracování účetní závěrky, auditu, včetně veškerý legislativně požadovaných dokladů respektive statistických výkazů
 • zpracování materiálů pro výroční zprávu, valnou hromadu
 • zpracování měsíčních bilancí a.s. a  čtvrtletních rozborů hospodaření a.s.
 • řádné zabezpečení inventarizace a.s. – fyzické, dokladové
 • zodpovídá za zpracování ekonomických podkladů pro banky, leasingové společnosti, Celní úřad aj. včetně projednání s těmito institucemi
 • zodpovídá za zpracování daňového přiznání – roční a zpracovává daňová přiznání - DPH, kontrolního hlášení k DPH, daň z příjmů právnických osob, daň silniční, daň z věcí nemovitých aj. a zajištění včasné úhrady daní
 • zpracování a aktualizace ekonomických směrnic dle aktualizované legislativy
 • zodpovídá za realizace plateb všech závazků společnosti včetně řešení zdrojů pro platby, kontrola a autorizace bankovních plateb
 • spolupracovat při zpracování ceníků a kalkulací v rámci sběru, separace a odstraňování odpadů
 • zpracování ročního rozpočtu a.s. ve spolupráci s vedoucími středisek, vedením společnosti a představenstvem a je zodpovědný za jeho dodržování
 • kontrola faktura přijatých a vydaných a všech pokladních dokladů
 • vedení agendy dlouhodobého majetku – zařazení, vyřazení, převody, výpočet odpisů
 • spolupracovat s certifikační firmou při zpracování ročního dozorového auditu integrovaného systému řízení dle norem řady ISO 9001, ISO 14001 a SUCO
 • je zodpovědný za kompletní pojištění společnosti, smluvní řešení a fyzické řešení pojistných událostí včetně vedení agendy a navrhuje opatření
 • je zodpovědný za  řešení pohledávek ve spolupráci s ostatními složkami společnosti
 • u vedoucích středisek uplatňovat požadavky na upřesnění údajů vnitropodnikového účetnictví
 • sleduje právní a účetní předpisy vztahující se na činnost a chod ekonomického úseku, navrhuje opatření
 • je zodpovědný společně s vedením společnosti na tvorbě vnitropodnikových směrnice, jejich archivaci, dodržování a změny
 • je zodpovědný za řešení flotily osobních služebních vozidel, pořízení, dodržování platné směrnice o přidělení služebních vozidel a legislativně požadovaných dokumentů

Informace o platu

Bude upřesněno během pohovoru.

Další informace

Vaše přihlášky spolu se životopisem zasílejte e-mailem na adresu nerudova@itathor.cz

Go to top