Kdo že jsou ti ambiverti?

S tím, že lidé mají běžně určitou představu o tom, kdo je introvert a extrovert a čím se oba tyto typy vyznačují, se setkáváme naprosto běžně. U nás v MITA THOR INTERNATIONAL zejména v rámci školení soft-skills nebo při zpětných vazbách, které poskytujeme účastníkům psychodiagnostických šetření. Jedná se už v podstatě o určitou základní znalost a lidi zajímá spíše než to, co to vlastně je, informace, co je tedy lepší.

Objevují se dotazy typu: Hodí se být spíš introvert nebo radši extrovert? Jsou extroverti lepšími manažery? Může být vůbec introvert dobrým obchodníkem? Jakým způsobem je dobré postupovat při jednání s introvertem a jakým s extrovertem? Je možné přeučit introverta na extroverta?

Většina lidí vnímá extroverzi a introverzi jako dva póly jednoho spektra. Extroverti jsou aktivní, upovídaní, společenští a často jednají rychleji, než myslí. Introverti jsou na druhou stranu klidní, nemluvní, samotářští a přemýšliví. Zeptáte-li se někoho, jestli je extrovert nebo introvert, málokdy dostanete jednoznačnou odpověď. To je přirozené, protože převážná část populace se pohybuje někde mezi oběma póly s tím, že se více či méně přiklání k jednomu z nich.

Tento fakt byl v poslední době zohledněn také v podobě vynoření se termínu ambivert. Ačkoliv se o tomto typu doposud příliš nemluvilo, nejde o žádnou novinku. Pojem ambivert byl podle některých zdrojů poprvé použit už v roce 1927. Přestože ambiverti poněkud zapadli, jedná se o skupinu s dost možná největšími výhodami. Jak je to možné?

Ambiverti jsou především přizpůsobiví. Ovládají výrazový rejstřík jak introvertů, tak extrovertů. V praxi to znamená, že se dovedou do značné míry pohodlně přizpůsobit druhé straně. Dokážou být družní a asertivní stejně tak jako empatičtí a naslouchající.

Ambiverti jsou emočně stabilní. Zatímco extroverti jsou vůči některým signálům zvenčí docela necitliví, introverti mohou být naopak až přecitlivělí. Ambiverti opět zaujímají zlatou střední cestu, kdy jim jejich osobnostní nastavení neubírá výrazně na citlivosti, nicméně jim také poskytuje dostatečnou stabilitu.

Tyto vlastnosti z nich dělají například výborné obchodníky. Existují výzkumy, ve kterých soutěžili v oblasti obchodu introverti, extroverti a ambiverti. Poslední jmenovaní dosahovali zdaleka nejlepších výsledků, protože se dokázali přizpůsobit tak, aby byli přijatelní pro široké spektrum klientů.

Kromě výše uvedeného mají ambiverti často dobře vyvinutou intuici. Dokážou vycítit, kdy mají zasáhnout a kdy naopak raději mlčet.

Takže…jsou vám ambiverti sympatičtí? Pokud ano, dost možná jste našli svou odpověď na otázku: Extrovert nebo introvert?

Go to top