Technika šesti klobouků

Technika šesti klobouků je skvělým nástrojem, jak se na určitou věc podívat z velkého množství různých úhlů a získat tak různorodé množství informací, které se pak podílejí na procesu rozhodování, plánování atd.

Je velmi užitečná především díky tomu, že umožňuje člověku zaujmout jiný přístup než ten, ke kterému se obvykle přiklání. Často se totiž stává, že i ti nejúspěšnější řeší situace pouze z určitého, omezeného počtu úhlů a ty další jim unikají. Hodně záleží také na různých osobnostních charakteristikách. Zatímco optimisté a kreativci mohou zanedbat pečlivé plánování, pesimistům se může stát, že přehlédnou některé inovativní příležitosti. Technika šesti klobouků je v tomto ohledu nápomocná všem stranám. Přináší totiž do celého procesu rovnováhu a strukturu, stejně tak jako nadšení a kreativitu.

Tento nástroj pochází z dílny Edwarda de Bona, který mu věnoval celou publikaci.

Jak na to?

Metoda šesti klobouků je použitelná jak individuálně, tak ve skupinách – například při poradách. Podstatou této techniky je používání (více či méně imaginárních) klobouků, které si člověk v průběhu přemýšlení o daném tématu „nasazuje“ a myslí v tu chvíli pouze způsobem, který daná barva klobouku umožňuje a podporuje.

Bílý klobouk

Jakmile máte na hlavě tento klobouk, musíte se soustředit na dostupná data a informace. Je čas na to zjistit, jaké informace chybí, co je ještě potřeba se dozvědět. S bílým kloboukem analyzujete již známá data a snažíte se z nich vyvozovat závěry.

Červený klobouk

Červený klobouk je zaměřený na pocity, které se s daným tématem pojí a na intuici. Týká se také emocí druhých a jejich předpokládaných reakcí.

Černý klobouk

Černý klobouk reprezentuje ten úhel pohledu, který se zaměřuje na stinné stránky věci, hledá slabá místa a potenciální problémy. Je to pohled zaměřený na to, co by se mohlo pokazit a proč by to nemuselo fungovat. Ačkoliv to někomu může připadat pesimistické, černý klobouk poskytuje neocenitelnou službu při identifikování slabých stránek a přípravě na zvládnutí případných problémů.

Žlutý klobouk

Tento klobouk je – na rozdíl od toho černého – naplněný optimismem. Jakmile si jej „nasadíme na hlavu“, měli bychom se soustředit na pozitiva a přínos. Tento úhel pohledu nás tak vybavuje mimo jiné pro chvíle, kdy potřebujeme mít po ruce nějaký pozitivní argument a motivaci.

Zelený klobouk

V případě zeleného klobouku je zapotřebí aktivovat kreativitu. „Nošení“ tohoto klobouku podporuje nápadité řešení problému. Podobně jako při brainstormingu by nemělo docházet k hodnocení nápadů, které v tomto případě vzejdou. Koneckonců brainstorming se tu může také velmi dobře uplatnit.

Modrý klobouk

Modrá barva je zde reprezentantem organizovanosti a pořádku. Modrý klobouk vnáší do celého tématu prvek kontroly. Modrý klobouk často „nosí“ lidé zodpovědní za průběh porad, projektů atd.

Inspirace: Mind Tools

Go to top