Výzvy a trendy pro HR management v roce 2015

Není to tak dlouho, co společnost Deloitte přišla se svou zprávou pro oblast HR managementu na letošní rok. Zaměřuje se v ní na aktuální témata a nejpalčivější otázky v oboru. Tato společnost působí ve velkém množství firem po celém světě. Má tak k dispozici dostatek informací k získání přehledu o tom, co se v tomto odvětví děje, kam směřuje a s čím se bude muset v dohledné době potýkat.

Co je tedy nového?

Popravdě, je toho dost. Poslední dobou se objevují zprávy, že je potřeba dosavadní přístupy v oblasti HR markantně změnit. V souvislosti s tím, k jakým změnám dochází v oblasti obchodu a pracovního trhu, je potřeba prověřit stávající přístupy a koncepce a přijít s něčím, co bude znamenat pro firmy co největší přidanou hodnotu. V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se přistupuje k celkovým inovacím. Ty mají vést k většímu dopadu působení HR oddělení na celkové výsledky firmy.

 • První z oblastí, ve které bude potřeba přijít na nové strategie, je oblast leadershipu. Společnosti se často potýkají s tím, že jejich zaměstnanci ve vedoucích rolích mají s úlohou leaderů potíže. Jedná se o poměrně dlouhodobou záležitost, kterou firmy potřebují nutně vyřešit. Absence kvalitních leaderů mimo jiné snižuje angažovanost zaměstnanců a jejich zájem na skvělém kolektivním výsledku.
   
 • V oblasti vzdělávání zaměstnanců se společnosti nachází v období, kdy hledají a zkoušejí nové přístupy ke vzdělávání a způsoby vzdělávání zaměstnanců. Do vzdělávání začínají čím dál tím intenzivněji vstupovat moderní technologie. Vzrůstající oblibě se těší e-learning, webináře a MOOC vzdělávání.
   
 • Společnosti v poslední době zjišťují, že je často obtížné dlouhodobě si udržet kvalitní a klíčové zaměstnance. Další z výzev tedy je vytváření takových firemních kultur, které povedou ze strany zaměstnanců k většímu závazku vůči zaměstnavateli a posílí psychologickou smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a zvýší tak loajalitu zaměstnance.
   
 • Začínají se ve větším měřítku objevovat také jiné formy spolupráce, než klasický pracovní poměr. Společnosti začínají ve větším měřítku využívat spolupráce s profesionály na volné noze, s pracovníky na částečný úvazek, uzavírají dohody o provedení práce a tak podobně a diverzifikují tak své pracovní síly.
   
 • Společnosti začínají nahrazovat i tradiční přístup k výkonnostnímu managementu a zapojují různá inovativní řešení. Ta se týkají především toho, jak hodnotí a odměňují své pracovníky. Úspěch slaví především hodně flexibilní modely výkonnostního managementu.
 • Objevuje se také snaha zapojovat do strategií pro řízení a rozvoj lidských zdrojů analýzu dat. Vzhledem k tomu, že společnosti mají v dnešní době možnost spravovat velké množství dat, může být jejich analýza přínosem pro vytváření nových modelů, které se pak dále mohou podílet na efektivnějším naplňování potřeb zaměstnanců i společnosti. Poměrně nově jsou využívána také data ze třetích stran, především sociálních médií.
   
 • Aktuálním tématem je také zjednodušování práce. Řada zaměstnanců je v dnešní době přetížena informacemi a doslova lapena v síti více či méně smysluplných a vhodně nastavených procesů. Hledání způsobů, jak zaměstnancům v dnešní době, kdy moderní technologie stírají hranici mezi kanceláří a domovem, alespoň o něco odlehčit, je čím dál tím více přetřásané téma.
   
 • S přibývající automatizací se vynořuje potřeba vytvoření takového pracovního prostředí, ve kterém najdou své uplatnění jak stroje, tak lidé, a jejich vzájemná interakce bude mít synergický efekt. V rámci tohoto trendu je také potřeba vybavit zaměstnance nezbytnými dovednostmi. Řada profesionálů totiž tvrdí, že existuje způsob, jak se vyhnout vytlačení lidské pracovní síly stroji.

Je evidentní, že se v oblasti HR chystají změny. Buďte u toho společně s MITA THOR INTERNATIONAL!

Go to top