Analýza vzdělávacích potřeb

Vzdělávání vlastních pracovníků a jejich rozvoj je důležitou oblastí práce s lidmi. Vzdělávací aktivity pro zaměstnance jsou jedním ze silných stabilizačních prvků. Vzdělávání stále nabývá na významu zejména proto, že pro firmu představuje jeden z prostředků k získání a udržení kvalitních pracovních týmů a jednotlivců.

Přínos vzdělávání pro firmy

 • rozvoj pracovníků, jejich odbornosti a dalších dovedností a kompetencí
 • zvýšená zastupitelnost pracovníků
 • stabilizace pracovníků
 • zlepšování komunikace a spolupráce v týmech

Naše společnost nabízí vzdělávací a rozvojové aktivity zajišťované jak interními, tak externími lektory, kteří mají vysokou kvalifikaci a dlouhodobé lektorské zkušenosti.

Soustředíme se na školení, která jsou zaměřená především na klienta a připravujeme taková školení, která budou maximálně přínosná.

 • analyzujeme společně s vámi vaše potřeby pro vzdělávání
 • připravujeme školení „na míru“, odpovídající přesně požadavkům vaší firmy
 • zajišťujeme vhodné lektory, případně jsme schopni představit krátkou prezentaci školení
 • organizujeme a realizujeme školení, rozvojové aktivity

Vybrané typy školení a seminářů

 • rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností
 • rozvoj kompetencí souvisejících s vedením pracovníků
 • hodnocení pracovníků
 • obchodní dovednosti a jednání
 • práce pod stresem
 • team building
 • anglická a německá konverzace, obchodní jednání v cizím jazyce atd.
 • konstruktivní a pozitivní vedení jednání a řízení lidí, kooperace

Výstupem aktivit jsou v prvé řadě vyškolení pracovníci, s rozšířenými dovednostmi. Dále také aktivizace pracovníků a jejich stabilizace ve firmě.

Školení má také písemný výstup o jeho průběhu, aktivitách a naplnění očekávání účastníků a cílů zadavatele.

Školení by optimálně mělo probíhat v jednodenních až dvoudenních blocích po cca 8 hodinách. V případě potřeby jsme schopni připravit časový harmonogram vyhovující přáním a potřebám klienta.

Go to top