Analýza vzdělávacích potřeb

Vzdělávání vlastních pracovníků a jejich rozvoj je důležitou oblastí práce s lidmi. Vzdělávací aktivity pro zaměstnance jsou jedním ze silných stabilizačních prvků. Vzdělávání stále nabývá na významu zejména proto, že pro firmu představuje jeden z prostředků k získání a udržení kvalitních pracovních týmů a jednotlivců.


Zjistit více

Teambuilding

Teambuilding je rozvojová aktivita, která je zaměřena na zefektivnění fungování týmu, odstranění skrytých tenzí a konfliktů i na rozvoj jednotlivce jako součásti pracovní skupiny. Může probíhat formou outdoor (aktivity venku), formou indoor (aktivity v místnosti) nebo v kombinaci indoor-outdoor.


Teambuilding

Komunikační dovednosti

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný osobnostní a profesní rozvoj,což má dopad i na efektivitu řízení a fungování celé organizace. Školení lze zaměřit na různé specifické moduly, které rozvíjejí konkrétní oblasti verbální i neverbální komunikace.


Zjistit více

Individuální koučink

Koučink je technikou,která se zaměřuje na zvyšování výkonnosti prostřednictvím rozvoje osobnosti. Představuje nedirektivní podporu při dosahování profesních, ale i osobních cílů. Probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, “šitých na míru“ každému klientovi.


Koučink

Personální poradenství a lidské zdroje

Jsme poradensko – konzultační firma, specializující se na personální poradenství a lidské zdroje. Jsme tým zkušených psychologů, sociologů, ekonomů a andragogů. K zákazníkům přistupujeme individuálně tak, aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám. Nabízíme Vám spolupráci v oblastech vyhledávání a výběru zaměstnanců, poradenství v oblasti ŘLZ a vzdělávání. Opíráme se o profesionalitu a tvořivý přístup konzultantů a dlouhodobé zkušenosti získané během 25 let působení v oboru.

Výběr zaměstnanců

Uchazeče vyhledáváme v interní databázi. S vybranými uchazeči uskutečňujeme individuální pohovory, posuzujeme odborné kompetence a osobnostní charakteristiky. Pro zadavatele vytváříme přehled vybraných kandidátů.

Zjistit více
Poradenství ŘLZ

Již od roku 1995 uplatňujeme Assessment / Development center, jako metodu při výběru a hodnocení zaměstnanců. Provádíme personální, rozvojové a procesní audity a průzkumy firemního klimatu, spokojenosti zaměstnanců a Motivační audit.

Zjistit více
Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj. Individuální koučování a konzultace. Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků, pro vyšší efektivitu řízení a fungování celé organizace. Rozvojové aktivity, Teambuilding.

Zjistit více

S námi porostete

  • Komplexní služby při vyhledávání a výběru zaměstnanců, poradenství, ŘLZ a vzdělávání.
  • Jsme držitelem Certifikátu spokojenosti zákazníků Qfor
  • Náš tým tvoří zkušení psychologové, sociologové, ekonomové a andragogové
  • V oboru působíme již 24 let

Aktuality

Není to tak dlouho, co společnost Deloitte přišla se svou zprávou pro oblast HR managementu na letošní rok. Zaměřuje se v ní na aktuální témata a nejpalčivější otázky v oboru. Tato společnost působí ve velkém množství firem po celém světě.

S tím, že lidé mají běžně určitou představu o tom, kdo je introvert a extrovert a čím se oba tyto typy vyznačují, se setkáváme naprosto běžně.

Technika šesti klobouků je skvělým nástrojem, jak se na určitou věc podívat z velkého množství různých úhlů a získat tak různorodé množství informací, které se pak podílejí na procesu rozhodování, plánování atd.

Slovo prokrastinace se objevuje především ve spojení s pracovním či studentským životem velmi často.

Go to top