Diagnostika pracovníků

Posouzení pracovní způsobilosti – psychologická Diagnostika

 • Posouzení výkonového potenciálu
 • Posouzení osobnostního potenciálu
 • Identifikace silných a slabých stránek jednotlivce
 • Popis individuální motivace a její struktury

Běží Vám hlavou následující otázky?

 • „Je kandidát X dostatečně manažersky vybaven pro zvládání situace v naší společnosti?“
 • „Obstojí kandidát Y v dané pozici?“
 • „Vybrali jsme si člověka, který bude odolný vůči stresu a zátěžovým situacím?“

Individuální psychologická diagnostika je odborné, psychologem prováděné zhodnocení potenciálu jednotlivce, popř. posouzení pracovní způsobilosti ve vztahu ke konkrétní pozici.

Standardní diagnostický set prověřuje

 1. Interpersonální charakteristiky a styl jednání
 2. Obecné osobnostní charakteristiky
 3. Manažerské předpoklady
 4. Rozumové schopnosti/ intelektový potenciál
 5. Osobní psychomotorické tempo, tempo a kvalitu práce
 6. Výkonové předpoklady pro různorodou práci
 7. Kreativitu
 8. Odolnost vůči stresu

Na základě požadavků zadavatele je možné popsat i řadu dalších specifických předpokladů pro výkon konkrétní pozice (např. osobní integrita, orientace na výsledky, schopnost prosazovat změny, komunikační dovednosti, atd.).

Metodika

 • Používány jsou standardizované licencované psychologické testy opatřené normami pro srovnání s vybranou populací (dle věku a vzdělání), které jsou vydávány odbornými psychologickými institucemi; MITA THOR INTERNATIONAL vlastní licenci k jejich užívání
 • Psychologickou diagnostiku provádí zkušený psycholog důkladně obeznámený s požadavky a nároky na obsazovanou pozici.

Zpracování psychologické diagnostiky zahrnuje
Realizaci
Grafické a písemné zpracování výsledků
Psanou zprávu zadavateli včetně doporučení
Ústní zpětnou vazbu diagnostikovanému
Závěrečná zpráva obsahuje
Informace o zkoumaných charakteristikách
Identifikaci silných a slabých stránek
Doporučení zadavateli

Go to top