Individuální koučink

Koučink (z angl. coaching = koučování, vedení, trénování) je technikou,která se zaměřuje na zvyšování výkonnosti prostřednictvím rozvoje osobnosti. Představuje nedirektivní podporu při dosahování profesních, ale i osobních cílů. Probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, při nichž je uplatňován individuální přístup, který je „šit na míru“ každému klientovi. Rozsah i zaměření koučinku je vždy konkrétně přizpůsobeno očekáváním a potřebám klienta. Koučink nejčastěji využívají manažeři na vyšších a středních stupních firemní hierarchie, ale může být cenným nástrojem rozvoje i pro další zaměstnance.

Koučování a konzultace

Spolupráce začíná definováním záměru, analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jednotlivců a skupin. Vědomí skutečnosti je výchozím bodem:

 • pro hledání řešení, které umožňují posun ze současné situace
 • pro definování zdrojů růstu
 • pro uskutečnění řešení

Předpokladem úspěchu je spojení myšlení, cítění a chtění s potenciálem každé individuality.

Zaměření koučinku:

1. Individuální – manažerské dovednosti

 • Analýza a plánování
 • Strategické řízení a rozhodování
 • Vedení a řízení týmů
 • Řízení změny
 • Řešení konfliktů a problémů
 • Efektivita a organizace času
 • Komunikační dovednosti
 • Individuální rozvoj

2. Skupinový – rozvoj organizace

 • Chování organizace a firemní kultura
 • Řízení organizačních změn
 • Rozvoj jednotlivců a týmů
 • Motivace a hodnocení
 • Týmová spolupráce a řešení problémů

Určeno pro:

Manažery a ostatní pracovníky podle potřeby

Go to top