Komunikační dovednosti

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný osobnostní a profesní rozvoj,což má dopad i na efektivitu řízení a fungování celé organizace. Školení lze zaměřit na různé specifické moduly, které rozvíjejí konkrétní oblasti verbální i neverbální komunikace.

Obsah modulů:

Argumentace

Druhy argumentů a jejich prezentace
Odporování, zvládání obtížných argumentů
Principy a techniky argumentace
Řazení argumentů, klamy, chyby v argumentaci

Telefonická komunikace

 • Umění porozumět druhým a kvalitněji jim naslouchat
 • Zlepšení vyjadřovacích schopností

Práce s hlasem, rétorika

 • Nejčastější řečnické triky
 • Reakce na obtížné situace

Mediace

 • Práce s agresí, pasivitou, nezájmem

Asertivita

 • 3P – Poznání, Projevení, Prosazení
 • Základní asertivní techniky
 • Agresivita, manipulace, pasivita
 • Přijímání a podávání kritiky

Efektivní komunikace

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Individuální komunikační předpoklady
 • Aktivní naslouchání, zpětná vazba

Určeno pro:

 • Manažery na všech úrovních řízení
 • THP pracovníky, úředníky, obchodníky ad.
 • Všechny, kdo se chtějí zdokonalit v komunikaci
Go to top